Referensstilar för Zotero

För att kunna installera någon av dessa stilar måste Zotero vara öppnat och Zotero Connector installerat i webbläsaren. Du kan använda webbläsarna Firefox, Chrome eller Microsoft Edge, men Safari fungerar för närvarande inte.

I Word, LibreOffice (där Zotero-tillägget måste vara installerat) eller Google docs väljer du det som som kommer efter Installera här, när du väljer dokumentinställning.

Stilarna

Zotero har sin sida på http://www.zotero.org där finns också en quick start guide. Det finns också bra information om användningen av Word, LibreOffice och Google docs där.

Det finns en pdf till en föreläsning Bertil Wergelius höll 2017 som kan användas som en hjälp vid installationen av Zotero och användandet av stilarna. Observera dock att den kan innehålla saker som inte längre är aktuella eller där informationen från Zotero aviker.